Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku w sprawie organizacji roku szkolnego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014 / 2015 są:

1. 14.10.2014 r.

2. 10.11.2014 r.

3. 02.01.2015 r.

4. 05.01.2015 r.

5. 01.04.2015 r.

6. 05.06.2015 r.

Więcej zdjęć z roku szkolnego 2014/2015 dostępnych po kliknięciu