15.12.2023 r. w rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka w naszej szkole zorganizowano happening mający na celu przedstawienie uczniom praw zawartych w tym dokumencie. Uczniowie i przedszkolaki wraz nauczycielami przebrani na niebiesko przeszli przez szkołę do sali gimnastycznej w tzw. „wężu pokoju”, trzymając się za ręce. Na koniec przewodniczący samorządu szkolnego Szymon Piwiński przypomniał prawa dziecka. Natomiast na godzinach z wychowawcą uczniowie obejrzą prezentację multimedialną na temat ich praw i obowiązków.