Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę andrzejkową, która odbyła się 29.11.2023 r. Były wróżby, tańce oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców.