Z okazji 78. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim nasza szkoła dołączyła się do akcji organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich „Polin” pod nazwą „Żonkile”.

Dzieci w klasach od I-VI oraz młodzież klas VII i VIII uczestniczyły w 1,5 godzinnych zajęciach, dotyczących powstania w getcie. Nauczyciele w oparciu o materiały przygotowane przez Dział Edukacji Muzeum POLIN przeprowadzili lekcje poświęcone temu wydarzeniu. Podczas zajęć uczniowie oglądali filmy, na podstawie których wypełnili przygotowane karty pracy. Dowiedzieli się również o realiach życia swoich dziadków i pradziadków w czasie wojny. Ponadto p. Ireneusz Janas, na lekcjach historii w klasach 4-8, opowiedział o ludności żydowskiej mieszkającej w Rakszawie przed i w trakcie II wojny światowej.

            Zajęcia podobały się wszystkim uczniom, zachęciły do poznania historii regionu oraz zapoznały z sylwetkami osób ratujących Żydów w powiecie łańcuckim podczas okupacji.