W dniu 10.12.2019r. nasza szkoła obchodziła 30. rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka.       Podjęliśmy szereg inicjatyw, mających na celu uświadomienia dzieciom i pracownikom szkoły, iż mają swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać, nie zaniedbując równocześnie swoich obowiązków.

Zrobiliśmy gazetkę o prawach dziecka. Wszyscy przebrani byli na niebiesko (kolor flagi pokojowej ONZ), a na godzinach wychowawczych omawialiśmy najistotniejsze zapisy najważniejszego dokumentu określającego te prawa – Konwencji  o Prawach Dziecka.

          Opracowała – Marcelina Zdanowicz z kl. VI