W TYM ROKU PRZYPADA 230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA – PIERWSZEJ W EUROPIE I DRUGIEJ NA ŚWIECIE (PO KONSTYTUCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH) SPISANEJ KONSTYTUCJI. Z TEJ OKAZJI UCZNIOWIE KLAS MŁODSZYCH I SAMORZĄD UCZNIOWSKI UCZCILI TO WAŻNE WYDARZENIE OKOLICZNOŚCIOWYMI WIERSZAMI I PIOSENKAMI.