Celem tego wydarzenia jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Codziennie 1 na 100 dzieci rodzi się z autyzmem, częściej dotyka chłopców. Zazwyczaj fizyczny rozwój dziecka nie budzi wątpliwości, można natomiast zaobserwować trudności w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowania. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.
Dzisiaj, jutro być może nie będzie lekarstwa na autyzm, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby osobom z autyzmem żyło się lepiej. A czym większa świadomość oraz tolerancja społeczeństwa, tym większy komfort życia osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Trudno przecież jest nam sobie nawet wyobrazić, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata -jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.