O programie

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-14 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych.

Szkoły uczestniczące w #SuperKoderach mają do wyboru jedną z czternastu ścieżek tematycznych, z których każda zawiera materiały dydaktyczne co najmniej na dziesięć lekcji przygotowanych zgodnie z podstawą programową. Podczas spotkań przyszli #SuperKoderzy uczą się programowania w praktyce i pogłębiają wiedzę z danego przedmiotu. Rozwijają też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości

W obecnej edycji #SuperKoderów w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział 140 szkół podstawowych z całej Polski. Każda z nich otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

#SuperKoderzy działają nie tylko w Polsce. Każdego roku Orange organizuje serie warsztatów dla dzieci, na których poznają one podstawy Scratcha. Dowiedz się więcej o #SuperKoderach na świecie: https://supercoders.orange.com

Nie trzeba być ekspertem, by dołączyć do #SuperKoderów – wystarczą dobre chęci i otwartość na nowe technologie.

Micro:bit i pierwszy program w Pythonie

Podczas zajęć uczniowie klasy 7 zapoznali się ze środowiskiem języka Python, poznali również podstawowe polecenia edytora Mu. Po podłączeniu płytek Micro:bit obserwowali program demonstracyjny oraz wyróżniali elementy budowy płytki tj. wyświetlacz, przyciski oraz akcelerometr. Po uruchomieniu edytora Mu przystąpili do napisania pierwszego programu. Za pomocą przyciska Fleszuj przesyłali program na płytkę. Wtedy też poznali znaczenie poszczególnych fragmentów kodu np. wywoływanie funkcji scroll z modułu display. Następnie przyszedł czas na modyfikowanie programu. Wiele czasu pochłonęło tworzenie własnych obrazków.